Issue
OCL
Volume 26, 2019
The oil & protein crop supply chain in Eastern Europe / La filière oléoprotéagineuse en Europe de l’Est
Article Number 21
Number of page(s) 7
Section Agronomy
DOI https://doi.org/10.1051/ocl/2019004
Published online 19 April 2019
 • Aldemir M, Tan AŞ, Altunok A. 2016. Performance of some confectionary sunflower (Helianthus annuus L.) varieties in Aegean Region of Turkey, 19th International Sunflower Conference, Edirne, Turkey, 29 May–3 June 2016, pp. 548–555. [Google Scholar]
 • Altunok A, Tan AŞ, Aldemir M, et al. 2016. Performance of some oilseed sunflower (Helianthus annuus L.) varieties in Aegean Region of Turkey, 19th International Sunflower Conference, Edirne, Turkey, 29 May–3 June 2016, pp. 535–547. [Google Scholar]
 • Altunok Memiş AA. 2018. Türkiye Yağlık Ve Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Genetik Kaynaklarının Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Ege Üniv. Zir. Fak. Tarla Bitkilreri Bölümü. Borova, İzmir. [Google Scholar]
 • Altunok Memiş A, Aldemir M, et al. 2018. Endüstri Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırma Projesi. Proje Sonuç Raporu (2014–2018). Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Menemen, İzmir. [Google Scholar]
 • Anonymous. 2000. UPOV Guidelines for the conduct of tests for distinctness, Uniformity and stability, sunflower (Helianthus annuus L.). TG/81/6. Available from http://www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg081.pdf. [Google Scholar]
 • Anonymous. 2017a. Database of documentation project of seed gene Bank of AARI in Turkey. Menemen, Izmir/Turkey: Aegean Agricultural Research Institute: . [Google Scholar]
 • Anonymous. 2017b. TUIK. Turkish Statistical Institute. Crop Production Statistics. http://www.tuik.gov.tr/. [Google Scholar]
 • Anonymous. 2017c. Association of vegetable oil industries database (Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Verileri). Available from https://www.bysd.org.tr/Default.aspx/. [Google Scholar]
 • Clifford HT, Stephenson W. 1975. An introduction to numerical classification. New York: Academic Press. [Google Scholar]
 • Gobbelen G, Downey RK, Ashri A. 1989. Oil crops of the world: Their breeding and utilization. McGraw-Hill Pub. Co. [Google Scholar]
 • Guner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT. 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul. [Google Scholar]
 • Harlan JR. 1951. Anatomy of gene centers. Am Nat 85: 97–103. [CrossRef] [Google Scholar]
 • Heiser CB Jr, Smith DM, Clevenger SB, Martin WC Jr. 1969. The North american Sunflowers (Helianthus). Mem Torrey Bot Club 22(3): 1–218. [Google Scholar]
 • Heiser CB Jr. 1978. Taxsonomy of Helianthus and origin of domesticated sunflower. In: Fehr W, ed. Sunflower sci. and technology. Agronomy 19: 31–53. [Google Scholar]
 • IBPGR. 1985. Sunflower descriptors. Rome, Italy: International board for plant genetic resources (IBPGR). [Google Scholar]
 • Karagoz A, Zencirci N, Tan A, et al. 2010. Conservation and utilization of plant genetic resources. Proc. of Turkish Agicultural Engineering VII. Techical Congress. 11–15 January, Ankara Turkey. 1: 155–177. [Google Scholar]
 • Kaya Y. 2010. Public sunflower breeding in Turkey and future directions. Plant Sci. (Rastenievudni Naouki) 47(1): 7–13. [Google Scholar]
 • Kaya Y. Sunflower. In: Pratap A, ed. Alien gene transfer in crop plants, 2. Springer Press, 2014a, pp. 281–315. [Google Scholar]
 • Kaya Y. 2014b. Sunflower production in Balkan region: Current situation and future prospects. Agric For 60(4): 95–101. [Google Scholar]
 • Kaya Y, Evci G. 2007. Herbicide resistance in sunflower (Helianthus annuus L.). International Research Conference, Plant Genetic Stocks. The basis of agriculture of today, June 13–14, Plovdiv, Bulgaria, Vol. 2: 45–47. [Google Scholar]
 • Kaya Y. 2016. Sunflower in breeding oilseed crops for sustainable production. Elsevier Inc. Available from http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-801309-0.00004-5. [Google Scholar]
 • Kaya Y, Evci G, Pekcan V, Gucer T. 2004. Determining new broomrape-infested areas, resistant lines and hybrids in Trakya region of Turkey. Helia 27(40): 211–218. [CrossRef] [Google Scholar]
 • Kaya Y, Evci G, Pekcan V, Gucer T, Yilmaz MI, 2009. Evaluation of broomrape resistance in sunflower hybrids. Helia 32(51): 161–169. [CrossRef] [Google Scholar]
 • Kaya Y, Jocic S, Miladinovic D. Sunflower. In: Gupta SK, ed. Technological innovations in major world oil crops, 1. New York: Springer Press, 2012, pp. 85–129 [Google Scholar]
 • Kaya Y, Evci G, Pekcan V, Yilmaz MI. 2013. Clearfield technology in sunflower and developing herbicide resistance sunflower hybrids. Soil-Water J 2(2): 1713–1720. [Google Scholar]
 • Kaya Y, Evci G, Pekcan V, V, Yilmaz MI. Broomrape resistance breeding in sunflower: A case study in Turkey. Proceedings of the Third International Symposium on Broomrape (Orobanche spp.) in Sunflower, June 3–6. Cordoba: New York, 2014, pp. 194–199. [Google Scholar]
 • Miller JF. Sunflower Vol: 2. In: Fehr W, ed. Principle of cultivar development. NY: Macmillan Pub. Co, 1987, pp. 626–668. [Google Scholar]
 • Putt ED. 1978. History and present word status. In: Carter JF, ed. Sunflower science and technology. Madison, Wl: American Society of Agronomy, pp. 1–29. [Google Scholar]
 • Schneiter AA (Ed.). 1997. Sunflower science and technology. Am Soc Agron 35. Madison, Wisconsin, USA. [Google Scholar]
 • Sneath PHA, Sokal RR. 1973. Numerical taxonomy. The principles and practice of numerical classification. San Fransisco: Freeman [Google Scholar]
 • Tan A. 1983. Sayısal Taksonomik Yöntemlerle Varyasyonun Saptanması. EBZAE, 30. Menemen. [Google Scholar]
 • Tan AS. 1993. Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) melez varyete (F1) ıslahında kendilenmiş hatların çoklu dizi (Line x Tester) analiz yöntemine göre kombinasyon yeteneklerinin saptanması üzerine araştırmalar. Doktora tezi. E.Ü. Zir. Fak. Fen Bil. Ens. Tarla Bit. Ana Bil. Dalı. Bornova - İzmir. [Google Scholar]
 • Tan A. 2000. Biodiversity conservation. Ex situ and in situ conservation: A case in Turkey. In: Watanabe K, Komamine A, eds. Challenge of plant and agricultural sciences to the crisis of biosphere on the Earth in the 21st Century. Eurekah, Texas. [Google Scholar]
 • Tan A. 2002. In situ on-farm conservation of landraces grown in North-Western Transitional Zone of Turkey. Final Report. TUBITAK-TOGTAG-2347. Ankara: Tubitak. [Google Scholar]
 • Tan A. 2009. Türkiye Geçit Bölgesi Genetik Çeşitliliğinin In situ (Çitçi Şartlarında) Muhafazası olanakları. Anadolu J AARI 19(1): 1–12. [Google Scholar]
 • Tan A. 2010a. Türkiye Bitki Genetik Kaynakları ve Muhafazası. Anadolu J AARI 20(1): 7–25. [Google Scholar]
 • Tan A. 2010b. State of plant genetic resources for food and agriculture. second report of turkey on conservation and sustainable utilization of plant genetic resources for food and agriculture. Bornova, Izmir, Turkey: Aegean Agricultural Research Institute Publication No. 141, Meta Basım (Turkish and English). ISBN: 978-975-407-292–1. Available from ftp://ftp.fao.org/ag/agp/countryreports/TurkeyFINALCR.pdf. [Google Scholar]
 • Tan AS. 2010a. Sunflower (Helianthus annuus L.) researches in Aegean Region of Turkey. 8th European Sunflower Biotechnology Conference. SUNBIO 2010. 1–3 March 2010, Antalya, Turkey. Helia 53: 77–84. [Google Scholar]
 • Tan AS. 2010b. P erformance of some oilseed and confectionary type of sunflower (Helianthus annuus L.) varieties Aegean Region of Turkey. 8th European Sunflower Biotechnology Conference. SUNBIO 2010. 1–3 March 2010, Antalya, Turkey. Helia 53: 91–100. [Google Scholar]
 • Tan AS. 2010c. Identification of rust (Puccinia helianthi Schw.) races of sunflower (Helianthus Anuus L.) in Turkey. 8th European Sunflower Biotechnology Conference. SUNBIO 2010. 1–3 March 2010, Antalya, Turkey. Helia 53: 181–190. [Google Scholar]
 • Tan AS. 2014. Bazı Yağlık Hibrit Ayçiçeği Çeşitlerinin Menemen Ekolojik Koşullarında Performansları. Anadolu J AARI 24(1): 1–20. [Google Scholar]
 • Tan A, Tan AS. 1998a. Database management systems for conservation of genetic diversity in Turkey. In: Zencirci N, Kaya Z, Anikster Y, Adams WT, eds. The Proceeding of International Symposium on In situ Conservation of Plant Genetic Diversity. 4–8 November, 1996. Antalya, Turkey. [Google Scholar]
 • Tan A, Tan AS. 1998b. Data collecting and analysis: For in situ, on farm, conservation. In: Jarvis DI, Hodghin T, eds. Strengthen the scientific basis of in situ conservation of agricultural biodiversity on-farm. Options for data collecting and analysis. Proc. of a workshop to develop tools & procedures for in situ conservation on-farm, 25–29 August, Rome, Italy: IPGRI. Available from ftp://ftp.fao.org/ag/agp/countryreports/TurkeyFINALCR.pdf. [Google Scholar]
 • Tan AS, Tan A. 2010. Sunflower (Helianthus annuus L.) Landraces of Turkey. Their collections conservation and morphometric characterization. 8th European Sunflower Biotechnology Conference. SUNBIO 2010. 1–3 March 2010, Antalya, Turkey. Helia 53: 55–62. [Google Scholar]
 • Tan AS, Tan A. 2011. Genetic resources of sunflower (Helianthus annuus L.) in Turkey. International Symposium on Sunflower Genetic Resources. October 16–20, 2011. Kusadasi, Izmir, Turkey. Helia 34: 39–46. [Google Scholar]
 • Tan AS, Tan A. 2012. Characterization of sunflower genetic resources of Turkey. 18th International Sunflower Conference, Argentina, Feb 27 Marc–1 Feb 2012. [Google Scholar]
 • Tan AS, Aldemir M, Altunok ve A, Tan A. 2013a. Characterization of Confectionary Sunflower (Helianthus annuus L.) Genetic resources of denizli and erzurum provinces. Anadolu J AARI 23(1): 5–11. [Google Scholar]
 • Tan AS, Aldemir M, Altunok ve A, Tan A. 2013b. Characterization of confectionary sunflower (Helianthus Annuus L.) Land races of Turkey. International Plant Breeding Congress. 10–14 November 2013, Antalya, Turkey. [Google Scholar]
 • Tan AŞ, Altunok A, Aldemir M. 2016a. Oilseed and confectionary sunflower (Helianthus annuus L.) landraces of Turkey. 19th International Sunflower Conference, Edirne, Turkey. 29 May–3 June 2016, pp. 556–566. [Google Scholar]
 • Tan AŞ, Aldemir M, Altunok A. 2016b. O ilseed and confectionary sunflower (Helianthus annuus L.) researches in Aegean Agricultural Research Institute (AARI). 19th International Sunflower Conference, Edirne, Turkey. 29 May–3 June 2016, pp. 527–534. [Google Scholar]
 • Tan AŞ, Altunok A, Aldemir M, Yılmaz I, Kartal H, Peksüslü A, Aykas L. 2016c. Türkiye Endüstri Bitkileri Genetik Kaynakları. Anadolu J AARI 26(1): 28–45. [Google Scholar]
 • Tan AŞ, Aldemir M, Altunok A. 2017a. Bazı Çerezlik Ayçiçeği Çeşit Adaylarının Menemen, İzmir Ekolojik Koşullarında Verim Potansiyelleri. ETAE Dergisi. Anadolu J AARI 2017(1): 1–16. [Google Scholar]
 • Tan AS, Tan A, Aldemir M, Altunok A. 2017b. Ege Bölgesi Ayçiçeği Araştırmaları Projesi. 2017 Yılı Gelişme Raporu (Sunflower Research Project for Aegean Region Annual Report, 2017). Ege Tar. Ara. Ens. Menemen. İzmir. [Google Scholar]
 • Tan AS, Tan A, Aldemir M, et al. 2017c. Endüstri Bitkileri Genetik Kaynakları Projesi. 2017. Yılı Gelişme Raporu (Industrial Crops Resources Research Project. Annual Report, 2017). Ege Tarımsal Arastirma Enstitüsu (Aegean Agriculture Research Institute). Menemen, Izmir, Turkey. [Google Scholar]
 • Tanksley SD, McCouch SR. 1997. Seed banks and molecular maps: Unlocking genetic potential from the wild. Science 277: 1063–1066. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
 • Zeven AC, de Wet JMJ. 1982. Dictionary of cultivated plants and their regions of diversity. The Netherlands: Pudoc, Wageningen, pp. 200. [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.