Exporter cette référence

Assessment of genetic diversity in Moroccan sesame (Sesamum indicum) using ISSR molecular markers

OCL, 28 (2021) 3
DOI: https://doi.org/10.1051/ocl/2020072